POZIV ZA 4. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOČCA

Published on 17 December 2021 at 16:45

 

 

GRAD OTOČAC

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Klasa:021-05/21-01/18

urbroj:2125/02-01-21-1

Otočac, 17. 12. 2021.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 9/21) te članka 31. Poslovnika o radu Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 9/21)

s a z i v a m

4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Otočca koja će se održati 23. 12. 2021. godine s početkom u 11,00 sati.

Sjednica će se održati elektroničkim putem.

PITANJA VIJEĆNIKA ZA AKTUALNI SAT MOŽETE SLATI NA E-MAIL U VREMENU OD 11,00 DO 12,00 SATI.

PITANJA VIJEĆNIKA U RASPRAVI PO TOČKAMA DNEVNOG REDA MOŽETE POSTAVLJATI U VREMENU OD 12,00 DO 13, 00 SATI.

GLASOVANJE TRAJE OD 13,00 DO 13,30 SATI.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

Aktualni sat,

Prihvaćanje Zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Otočca,

Prijedlog Programa komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu,

Prijedlog Programa javnih potreba Grada Otočca u sportu za 2022. Godinu,

Prijedlog Programa javnih potreba Grada Otočca u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2022. godinu,

Prijedlog Programa javnih potreba Grada Otočca u kulturi za 2022. godinu,

Prijedlog Programa javnih potreba Grada Otočca u socijalnoj skrbi za 2022. godinu,

Prijedlog Programa javnih potreba Grada Otočca u tehničkoj kulturi za 2022. godinu,

Prijedlog proračuna Grada Otočca za 2022. godinu,

Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Grada Otočca za 2022. godinu,

Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Otočca,

Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu,

Prijedlog programaraspolaganja poljoprivrednim zemljištemu vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Otočca za 2022. godinu,

Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Grada Otočca za 2022. godinu,

Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Otočca za 2021. godinu,

Prijedlog plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Otočca za 2022. godinu

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Otočca za vremensko razdoblje od 2022. do 2025. godine.

 

Predsjednik

Tino Ostović, mag. eur. pos. stud.

 

 

        Više možete pročitati u priloženim dokumentima:

 


Prijedlog Dnevnog Reda Za Prosinac 21
Word – 19.2 KB 201 downloads

Poziv Za 4 Sjednicu Gradskog Vijeca Grada Otocca
PDF – 674.7 KB 211 downloads