GLASOVANJE NA 4. SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOČCA

Published on 24 December 2021 at 13:20

 

 

Dana 23. prosinca 2021. godine održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca. Sjednici su prisustvovali svi članovi Gradskog vijeća i to elektroničkim putem.

 

Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Otočca, Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu, Prijedlog programaraspolaganja poljoprivrednim zemljištemu vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Otočca za 2022. godinu, Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Grada Otočca za 2022. godinu, Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Otočca za 2021. godinu, Prijedlog plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Otočca za 2022. godinu i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Otočca za vremensko razdoblje od 2022. do 2025. godine prihvaćeni su sa 13 glasova „ZA“.

 

Prijedlog Proračuna Grada Otočca u visini 119.741.155, 00 kuna za 2022. godinu prihvaćen sa 10 glasova  „ZA“ i 4 suzdržana.

 

Prijedlog Programa komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba Grada Otočca u sportu za 2022. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba Grada Otočca u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2022. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba Grada Otočca u kulturi za 2022. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba Grada Otočca u socijalnoj skrbi za 2022. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba Grada Otočca u tehničkoj kulturi za 2022. godinu, Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Grada Otočca za 2022. godinu su prihvaćeni sa 9 glasova „ZA“ i 5 suzdržanih.

 

Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Otočca prihvaćen je sa 10 glasova „ZA“ i 4 suzdržana.

 

Gradonačelnik

Goran Bukovac, dipl. pol.

 

 

Više možete pročitati u dokumentima za download:

 


GLASOVANJE NA 4 SJEDNICI GRADSKOG VIJECA GRADA OTOCCA
PDF – 269.1 KB 282 downloads
Priopcenje Proracun
Word – 378.1 KB 273 downloads