Službeno otvoreni radovi na katastarskoj izmjeri području Grada Otočca za katastarske općine Čovići i Prozor

Published on 19 October 2022 at 14:20