Ponuda vlasnicima nekretnina za sporazumno rješavanje pitanja izvlaštenja zemljišta u svrhu rekonstrukcija prometnice županijske ceste Ž5140 (Krasno Polje (Ž5126) - Švica- Otočac-Poljička ulica u Otočcu

Published on 2 October 2023 at 12:10