ODRŽANA SJEDNICA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA OTOČCA

Published on 17 December 2022 at 07:53

Danas, 16.12.2022. godine, s početkom u 9,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Otočca, pod predsjedanjem načelnika Stožera, gradonačelnika Grada Otočca, Gorana Bukovca, održana je redovna sjednica Stožera civilne zaštite Grada Otočca u svrhu pravovremenog reagiranja slijed nepovoljnih vremenskih uvjeta tijekom zimske sezone 2022./2023. godine.

 

Na sjednici se raspravljalo o spremnosti nadležnih službi i redovnih snaga sustava civilne
zaštite koje djeluju na području Grada Otočca za zimsku sezonu te mogućnost žurnog reagiranja i otklanjanja posljedica u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Također, predmet sjednice bila je i analiza protekle požarne i turističke sezone.

 

Članovi Stožera istaknuli su spremnost za provođenje redovnih aktivnosti za reagiranje i otklanjanje posljedica koje bi mogle nastupiti u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, a također, analizirajući proteklu požarnu i turističku sezonu, zaključili su da je ista završena uspješno i bez nastupa izvanrednih i neplaniranih okolnosti.

 

Tako je zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Otočca izvijestio je o protekloj požarnoj sezoni i protupožarnim aktivnostima, istaknuvši da je broj intervencija bio u prosjeku prošlogodišnjih sezona dok je ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Otočac izvijestila nazočne o redovnim aktivnostima tijekom godine s naglaskom na djelovanje i humanitarne aktivnosti vezano za izbjegle osobe iz Ukrajine. Ostali članovi Stožera također su iznijeli svoja izvješća.

 

Na sjednici su  članovi Stožera  razmotrili Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2022. godinu te  raspravljali o  Planu  razvoja sustava civilne zaštite za 2023. godinu s financijskim učincima za naredno trogodišnje razdoblje.

Upravo vezano za žurnost reagiranja u situaciji nastupa nepovoljnih vremenskih uvjeta, na sjednici je Stožer posebno konstatirano odnosno donio zaključak da bi se sve obavijesti o izvanrednim situacijama trebale dostavljati direktno načelnicima stožera kako bi se ubrzala procedura i omogućilo pravovremeno reagiranje.